🔔Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 9, Điều 10 của Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019, Trường Đại học Bình Dương thông báo công khai mẫu văn bằng, chứng chỉ; Tất cả văn bằng, chứng chỉ do Trường Đại học Bình Dương phát hành và cấp cho sinh viên, học viên tốt nghiệp tại Trường như sau:

1. Mẫu văn bằng trình độ Đại học phát hành từ 03/02/2016 đến 28/02/2020.

2. Mẫu văn bằng trình độ Đại học phát hành từ 15/5/2020.

3. Mẫu văn bằng trình độ Thạc sĩ phát hành từ 29/6/2018 đến 11/02/2020.

4. Mẫu văn bằng trình độ Thạc sĩ phát hành từ 15/5/2020.

5. Mẫu chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin phát hành từ 28/7/2020.

6. Mẫu văn bằng trình độ Tiến sĩ phát hành từ ngày 30/03/2023.

🔰Tất cả văn bằng, chứng chỉ do Trường Đại học Bình Dương phát hành đều có thể tra cứu trên trang thông tin điện tử của Trường tại địa chỉ:

🔗https://daotao.bdu.edu.vn/tracuuvb.php

🔗https://daotao.bdu.edu.vn/tracuuchungchi.php

© 2018 - Trường Đại học Bình Dương | All rights reserved.