Kết quả sơ bộ sau phản hồi xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 (VLVH, Liên thông, VB2, Giáo dục thường xuyên)

Danh sách đạt tín chỉ

Danh sách đạt niên chế

Danh sách đạt tín chỉ (BOLT)

Danh sách không đạt tín chỉ (BOLT)

🔰Phòng QLĐT&CTSV thông báo kết quả sơ bộ sau phản hồi xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 (sau đại học; đại học chính quy, vừa làm vừa học,  văn bằng 2, giáo dục thường xuyên, liên thông)

1️⃣.Đây là kết quả sơ bộ sau phản hồi, học viên, sinh viên (sau đây gọi tắt là anh/chị) vui lòng kiểm tra cẩn thận; trường hợp chưa chính xác PHẢI liên hệ ngay về địa chỉ email daotao@bdu.edu.vnđể được hỗ trợ kiểm tra (tiếp nhận thông tin và xử lý đến hết ngày 06/04/2023).

✔️ Anh/chị kiểm tra thông tin nơi sinh (nơi sinh ghi trên giấy khai sinh) nếu không đúng với thông tin nhà trường cập nhật PHẢI phản hồi ngày về email daotao@bdu.edu.vn để được hỗ trợ kiểm tra (tiếp nhận thông tin và xử lý đến hết ngày 06/04/2023).

✔️ Thông tin in trên văn bằng:

◾ Bằng thạc sĩ: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Ngành tốt nghiệp.

◾ Bằng đại học: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Ngành tốt nghiệp; Xếp loại tốt nghiệp.

2️⃣.Anh/chị đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 nhưng không có tên trong danh sách đạt/không đạt, PHẢI gửi thông tin về địa chỉ email daotao@bdu.edu.vnđể được hỗ trợ kiểm tra (tiếp  nhận thông tin và xử lý đến hết ngày 06/04/2023).

3️⃣.Anh/chị có chuyển/miễn điểm môn học nhưng trong bảng điểm toàn khóa môn học được chuyển/miễn điểm lại có kết quả “VT: Vắng thi”, điểm “F”, điểm “0.0” PHẢI thực hiện đơn hủy học phần để tránh ảnh hưởng đến số tín chỉ học lại/cải thiện khi xét xếp loại tốt nghiệp (theo Quy chế đào tạo số tín chỉ học lại/cải thiện vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ chương trình học sẽ bị hạ một bậc khi xếp loại tốt nghiệp từ Xuất sắc hạ thành Giỏi; từ Giỏi hạ thành Khá).

◾ Tải đơn tại https://daotao.bdu.edu.vn/sinh-vien/van-bang-bieu-mau-cap-nhat-nam-2020.html số thứ tự 10.

◾ Tiếp nhận thông tin và xử lý đơn đến hết ngày 06/04/2023 (đơn gửi trực tiếp về phòng QLĐT&CTSV có đầy đủ chữ ký, có thể gửi thư chuyển phát nhanh).

⭐Đề nghị anh/chị cập nhật và thực hiện đúng theo hướng dẫn, thời gian của thông báo; trong thời gian tiếp nhận và xử lý thông tin mà anh/chị không kiểm tra phản hồi nếu có sai sót anh/chị hoàn toàn chịu trách nhiệm.

⭐Trân trọng thông báo./.

0274 3837103