Hồ sơ cấp bằng tốt nghiệp

1. Phiếu thông tin in bằng tốt nghiệp. Tải file tại đây

2. Bản sao giấy khai sinh (hoặc bản sao y bản chính giấy khai sinh có công chứng).

3. Bằng tốt nghiệp cao nhất khi nhập học (THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học) bản sao (hoặc bản sao y bản chính có công chứng)

4. Chứng chỉ điều kiện ra trường về tin học, ngoại ngữ…theo từng hệ đào tạo (nếu có) bản công chứng.

0274 3837103