Biểu mẫu tốt nghiệp

Số thứ tự  Biểu mẫu tốt nghiệp Lưu biểu mẫu
1  Phiếu thông tin in bằng tốt nghiệp  Tải file tại đây
2 Bằng tốt nghiệp bản sao/sao y bản chính có công chứng/chứng thực, như sau:

2.1. Văn bằng 1: (Đại học, Cao đẳng, Đại học Vừa làm vừa học): Nộp bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp Trung cấp đối với sinh viên chưa tốt nghiệp THPT.

2.2. Văn bằng 2: Nộp bằng tốt nghiệp đại học văn bằng 1.

2.3. Liên thông: Nộp bằng tốt nghiệp Trung cấp (nếu liên thông từ trung cấp lên đại học), bằng tốt nghiệp Cao đẳng (nếu liên thông từ cao đẳng lên đại học).

2.4. Thạc sĩ: Nộp bằng tốt nghiệp đại học văn bằng 1 hoặc văn bằng 2 phù hợp với ngành học.

3 Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng – an ninh (nếu có) bản sao/sao y bản chính có công chứng/chứng thực.
4 Giấy khai sinh bản sao/sao y bản chính có công chứng/chứng thực.
5 Giấy xác nhận nộp luận văn tại Thư viện (đối với học viên trình độ Thạc sĩ).
6 Giấy photo Căn cước công dân

 

0274 3837103