Thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đối với giảng viên, sinh viên, học viên

Căn cứ Trờ trình số 312/Ttr-QLĐT&CTSV ngày 27 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Trường Đại học Bình Dương thông báo đến giảng viên, sinh viên, học viên thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, như sau:

1. Giảng viên, sinh viên, học viên được nghỉ từ ngày 24/01/2022 (thứ Hai) đến hết ngày 13/02/2022 (Chủ nhật).

2. Giảng viên, sinh viên, học viên quay trở lại giảng dạy, học tập từ ngày 14/02/2022 (thứ Hai).

Trân trọng thông báo./.

0274 3837103