Thông báo thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9

Phòng Đào tạo thông báo thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 đối với học viên, sinh viên, học sinh cụ thể như sau:

1. Học viên, sinh viên, học sinh được nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 trong 01 (một) ngày, ngày 02/9/2019 (thứ hai).

2. Học viên, sinh viên, học sinh trở lại học tập từ ngày 03/9/2019 (thứ ba).

3. Ngày khai giảng năm học mới: ngày 05/9/2019 (thứ 5).

Phòng Đào tạo thông báo đến học viên, sinh viên, học sinh biết và thực hiện./.

Từ khóa: ✔
0274 3837103