THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Phòng QLĐT&CTSV thông báo Sinh viên các khóa tuyển sinh 2016, 2017, 2018, 2019 tự đánh giá trên hệ thống EDUWEB tại địa chỉ: sv.bdu.edu.vn từ ngày 02/10/2020 đến 09/10/2020.

  • Bước 1: Sinh viên xem kỹ hướng dẫn đánh giá rèn luyện sinh viên (đã được gởi đến email sinh viên), Đăng nhập Cổng thông tin sinh viên https://sv.bdu.edu.vn/, truy cập vào phần ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
  • Bước 2: Sinh viên tự đánh giá kết quả Rèn luyện Sinh viên đầy đủ 6 tiêu chí.
  • Bước 3: Sau khi chấm xong phải nhấn [LƯU] để lưu kết quả.

Sinh viên thực hiện đánh giá từ ngày 02/10/2020 đến hết ngày 09/10/2020, sau thời gian quy định trên hệ thống sẽ tự động khóa để chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Sau khi kết thúc thời gian sinh viên thực hiện đánh giá, Khoa sẽ tiến hành đánh giá và gửi kết quả tổng kết điểm rèn luyện về phòng QLĐT&CTSV.
Mọi thắc mắc về việc đánh giá rèn luyện sinh viên xin vui lòng liên hệ thầy Võ Vương Phúc – Tổ Chăm sóc sinh viên, phòng QLĐT&CTSV trước ngày 09/10/2020.

0274 3837103