Sinh viên phải tự xây dựng kế hoạch học tập cho mình

Theo chương trình của Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, sáng ngày 9/10/2014. TS. Cao Việt Hiếu – Phó Chủ tịch HĐQT – Trưởng Phòng Đào tạo và TS. Võ Văn Việt – Phó phòng Đào tạo đã hướng dẫn cho các Tân sinh viên những chuyên đề như: Quy chế học tập, điều kiện xét tốt nghiệp; Đào tạo theo quy chế tín chỉ; Giới thiệu hoạt động ngoại khóa, các chứng chỉ, bồi dưỡng kỹ năng mềm cho Sinh viên.

 


TS. Võ Văn Việt nhấn mạnh các Tân Sinh viên ngay từ đầu phải tự xây dựng kế hoạch học tập cho mình.

Hướng dẫn cho các em Tân sinh viên chuyên đề Đào tạo theo quy chế tín chỉ, TS. Võ Văn Việt đặc biệt nhấn mạnh: Chương trình đào tạo theo tín chỉ rất linh hoạt cho các em, phát huy tính chủ động của người học. Chính vị vậy không ai khác, các em phải tự xây dựng kế hoạch học tập cho mình. Kế hoạch dài hạn trong suốt cả quá trình đào tạo, kế hoạch ngắn hạn ở từng kỳ, từng năm học. Học bao nhiêu tín chỉ một kỳ, đăng ký những môn tự chọn nào … các em đều phải suy nghĩ tính toán xem có phù hợp với điều kiện tài chính và thời gian của mình.

Trao đổi về yêu cầu của doanh nghiệp tuyển dụng đối với các ứng viên, TS. Cao Việt Hiếu nhắn nhủ đến các em Tân sinh viên: Bên cạnh kỹ năng chuyên ngành, các em phải chủ động trang bị cho mình nền tảng các kỹ năng Ngoại ngữ, Tin học và các kỹ năng mềm khác thật tốt. Có như vậy khi ra trường các em mới đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và yêu cầu của công việc.


Tân Sinh viên chăm chú lắng nghe TS. Võ Văn Việt Phổ biến Quy chế đào tạo theo tín chỉ.

Từ năm 2013, bắt đầu từ khóa 16 trở đi, Trường Đại học Bình Dương đã áp dụng đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Nó ra đời đầu tiên ở đại học Havard cuối thế kỷ XIX. Bản chất của đào tạo theo hệ thống tín chỉ là cá thể hóa việc học tập trong một nền giáo dục đại học cho số đông. Các triết lý làm nền tảng cho đào tạo theo tín chỉ là giáo dục hướng về người học và giáo dục đại học đại chúng. Các triết lý này được vận dụng nhuần nhuyễn trong nền giáo dục đại học của Hoa Kỳ, nơi sinh ra hệ thống đào tạo theo tín chỉ.Các đặc điểm quan trọng của đào tạo theo hệ thống tín chỉ quy định phương pháp dạy – học và đánh giá thành quả học tập. Do mục tiêu cá thể hóa việc học tập, đào tạo theo tín chỉ có đặc điểm quan trọng nhất là làm cho mỗi người học có thể học theo năng lực và điều kiện của riêng mình. Ðặc điểm này buộc người học phải sử dụng, khai thác và phát huy được tính chủ động tự học của mình, và việc học như thế đồng thời giúp người học biết cách học để tự học – tự hoàn thiện kiến thức.

Nền tảng của đào tạo theo tín chỉ là sự tích lũy kiến thức, quá trình học là quá trình kiến thức được cóp nhặt dần dần, tích lũy đến đâu được ghi nhận đến đấy. Chương tình đào tạo theo tín chỉ chú trọng đến việc đánh giá kết quả học tập thường xuyên. Lợi ích của việc học theo hệ thống tín chỉ đối với việc tự học của sinh viên được tính bằng khả năng lao động học tập của một sinh viên trung bình cộng với khả năng tự học của sinh viên đó.

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ thực chất là cá nhân hóa quy trình đào tạo, trao quyền chủ động cho sinh viên, tạo cơ hội cho sinh viên tự xây dựng kế hoạch học tập và tự quyết định về tiến độ và tốc độ tích lũy tín chỉ một cách phù hợp với năng lực và nhu cầu cá nhân. Để làm được điều này sinh viên cần phải biết phải nắm vững mọi quy trình, quy định, biết tự thích nghi và có năng lực tự học cao.

Vì vậy, để phát huy hiệu quả của mô hình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ngoài nỗ lực từ phía nhà trường trong việc xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cấp cơ sở vật chất, sắp xếp lại hệ thống và quy trình quản lý thì bản thân mỗi sinh viên phải chủ động trong học tập, tự xây dựng cho mình kế hoạch học tập riêng, phù hợp với năng lực học tập, hoàn cảnh gia đình và sở thích cá nhân.

0274 3837103