PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Tra cứu lịch thi

Để tra cứu Lịch thi bạn cần nhập đầy đủ thông tin cần thiết sau đây : Mã số sinh viên, Mã an toàn...

captcha
Mã môn Tên môn thi Nhóm Tổ thi Ngày thi Thời gian thi Phòng thi Ghi chú

GHI CHÚ
- Sinh viên thường xuyên cập nhập lịch thi và đi thi đúng thời gian quy định, nếu thông tin không đúng vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để được cập nhật và chỉnh sửa.
- Khi đi thi sinh viên đem theo thẻ sinh viên, biên lai đóng tiền học phí môn học và đeo huy hiệu trường.
- Mọi trường hợp vắng thi không có lý do chính đáng xem như bỏ thi.

STT Mã môn Môn thi Nhóm Tổ thi Ngày thi Giờ thi Danh sách Ghi chú

GHI CHÚ
- Sinh viên thường xuyên cập nhập lịch thi và đi thi đúng thời gian quy định, nếu thông tin không đúng vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để được cập nhật và chỉnh sửa.
- Khi đi thi sinh viên đem theo thẻ sinh viên, biên lai đóng tiền học phí môn học và đeo huy hiệu trường.
- Mọi trường hợp vắng thi không có lý do chính đáng xem như bỏ thi.