PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

KHẢO SÁT THÔNG TIN VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Thân gửi Các Anh/Chị cựu sinh viên tường Đại học Bình Dương! Với mục tiêu đào tạo sinh viên khi tốt nghiệp có việc làm và năng lực phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài tỉnh. Trường Đại học Bình Dương tổ chức khảo sát sinh viên tốt nghiệp hệ định kỳ hàng năm để nhằm đánh giá lại chất lượng đào tạo và có sự điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với tình hình mới.

Nhà trường trân trọng đề nghị Anh / Chị cung cấp thông tin và cho ý kiến góp ý về mọi mặt giúp Nhà trường ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường cam kết các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát sẽ được bảo mật.

Rất mong nhận được sự hợp tác và giúp đỡ của các Anh/Chị !

Nam Nữ
THÔNG TIN VIỆC LÀM
Anh/Chị vui lòng đánh dấu ô tương ứng với lựa chọn:
1. Tình hình việc làm của Anh / Chị hiện nay như thế nào?
Đã có việc làm
Hiện nay chưa có việc làm
Chưa đi làm kể từ khi tốt nghiệp
Nếu Anh/Chị "đã có việc làm" thì tiếp tục trả lời câu 2; nếu hiện này Anh/Chị "chưa có việc làm" hoặc "chưa đi làm kể từ khi tốt nghiệp" thì chuyển sang câu trả lời số 8
2. Anh/Chị có việc làm đúng ngành đào tạo kể từ khi nào sau khi tốt nghiệp?
Dưới 6 tháng
Từ 6 tháng đến 1 năm
Chưa đi làm kể từ khi tốt nghiệp
3. Hiện nay Anh/Chị đang làm việc cho loại hình doanh nghiệp nào?
Cơ quan, doanh nghiệp nhà nước
Doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, TNHH
Tổ chức nước ngoài, liên doanh
Tự tạo lập doanh nghiệp riêng
4. Vai trò của Anh/Chị trong đơn vị? (Chức danh/Vị trí)
Công việc chính thức toàn thời gian
Công việc bán thời gian
5. Công việc hiện tại của Anh/Chị có phù hợp với chuyên ngành đã được đào tạo không?

Không
6. Tổng thu nhập bình quân / tháng của Anh/Chị hiện nay?
Dưới 5 triệu đồng
Từ 5 đến 10 triệu đồng
Trên 10 triệu đồng
7. Anh/Chị có việc làm là nhờ: (có thể có nhiều lựa chọn) ?
Chuyên môn được đào tạo tại trường ĐHBD
Trình độ ngoại ngữ
Trình độ tin học
Kinh nghiệm làm việc
Năng lực
Lý do khác
8. Anh/Chị chưa từng làm việc là do(lựa chọn 1 trong các câu trả lời sau)?
Tiếp tục học nâng cao
Chưa có ý định tìm việc
Đã xin việc nhưng không thành công, vì lý do (có thể chọn nhiều phương án)
Kiến thức chưa phù hợp
Thiếu kinh nghiệm làm việc
Trình độ ngoại ngữ chưa phù hợp
Trình độ tin học chưa phù hợp
Thiếu thông tin việc làm
Năng lực chưa phù hợp
Lý do khác
Liên hệ tư vấn