PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo kết quả sơ bộ xét tốt nghiệp đợt 6 năm 2019 (Sau đại học). Anh/ chị vui lòng tải file về máy tính và tìm kiếm theo mã số học viên.

1. Địa chỉ nhận email phản hồi: Cô Hồ Thị Ngọc Mỹ (htnmy@bdu.edu.vn)

2. Thời gian nhận phản hồi: từ 06/01/2020 đến 12/01/2020.

3. Thời gian dự kiến cập nhật kết quả chính thức: dự kiến tháng 03/2020.

4. Thời gian dự kiến cấp bằng tốt nghiệp: dự kiến tháng 04/2020.

5. Danh sách kết quả sơ bộ: tải danh sách tại đây.

* Sử dụng phần mềm giải nén WinRAR 5.61 trở lên để giải nén.

Đề nghị anh/ chị cập nhật và thực hiện theo đúng hướng dẫn./.

 

Liên hệ tư vấn