PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo KẾT QUẢ XÉT SƠ BỘ TỐT NGHIỆP ĐỢT 5 NĂM 2019 (SAU ĐẠI HỌC). Anh/ chị vui lòng tải file về máy tính và tìm kiếm theo mã số học viên.

Lưu ý: Đây chỉ là kết quả xét sơ bộ, nếu có thông tin chưa chính xác, anh/ chị vui lòng phản hồi ngay về địa chỉ email hoặc điện thoại Trợ lý giáo vụ để được hỗ trợ kịp thời, cụ thể như sau:
1. Địa chỉ email nhận phản hồi thông tin: htnmy@bdu.edu.vn (cô Hồ Thị Ngọc Mỹ).

Lưu ý: Không gửi email phản hồi thông tin đến bất kỳ Thầy/ Cô hoặc đơn vị khác tránh thất lạc thông tin phản hồi.

2. Thời gian nhận phản hồi: từ ngày 30/10/2019 đến hết ngày 01/11/2019 (nhà trường phản hồi lại kết quả xử lý thông tin phản hồi của anh/chị dự kiến vào ngày 05/11/2019 qua email).

3. Thời gian dự kiến cập nhật kết quả chính thức: dự kiến cuối tháng 11/2019.
* Các hồ sơ không hợp lệ (thông tin giữa giấy khai sinh và các giấy tờ khác không trùng khớp, thiếu các hồ sơ minh chứng,...) sẽ bị loại khỏi đợt 5 năm 2019, nếu như anh/ chị không có đầy đủ minh chứng để đối chiếu theo đúng thời gian nêu tại mục 2 (xem chi tiết hồ sơ cần minh chứng tại cột ghi chú trong file excel được đính kèm tại mục 5).
* Các hồ sơ không đạt đợt 5 năm 2019 sẽ được nhà trường chuyển sang xét vào đợt 6 năm 2019.
* Tải tập tin danh sách về máy tính và dùng phần mềm giải nén WinRAR phiên bản từ 5.61 trở lên để giải nén.
4. Thời gian dự kiến cấp bằng tốt nghiệp đợt 5 năm 2019: dự kiến cuối tháng 12/2019.
5. Danh sách kết quả xét sơ bộ tốt nghiệp đợt 5 năm 2019 (sau đại học): tải danh sách tại đây.
Đề nghị anh/ chị cập nhật thông tin và thực hiện theo đúng hướng dẫn./.

Liên hệ tư vấn