PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét sơ bộ tốt nghiệp đợt 4 năm 2019 sau khi nhận phản hồi của sinh viên (Trung cấp; Liên thông; Từ xa; Vừa làm vừa học; Văn bằng 2).

Lưu ý:

1. Đây là kết quả xét sơ bộ sau khi nhận được phản hồi từ sinh viên.

2. Phòng Đào tạo tiếp tục sàng lọc các hồ sơ không hợp lệ (thiếu giấy khai sinh; thông tin giấy khai sinh không trùng khớp với thông tin trên các văn bằng, chứng chỉ;...) và loại khỏi đợt 4 năm 2019; các hồ sơ không hợp lệ sẽ được chuyển sang các đợt xét tiếp theo sau khi Phòng Đào tạo nhận được minh chứng từ sinh viên.

3. Thời gian dự kiến Phòng Đào tạo cập nhật danh sách chính thức đã sàng lọc các điều kiện lên website daotao.bdu.edu.vn ngày 20/9/2019.

4. Danh sách kết quả xét sơ bộ sau khi nhận phản hồi của sinh viên (tải tại đây).

Đề nghị anh/ chị cập nhật thông tin./.

Liên hệ tư vấn