PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo KẾT QUẢ XÉT SƠ BỘ TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM 2019 (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY BỔ SUNG TRƯỜNG HỢP THEO HỒ SƠ HỘ TỊCH). Anh/ chị vui lòng tải file về máy tính và tìm kiếm theo mã số sinh viên.

Lưu ý: Đây chỉ là kết quả xét sơ bộ, nếu có thông tin chưa chính xác, anh/ chị vui lòng phản hồi ngay về địa chỉ email hoặc điện thoại Trợ lý giáo vụ để được hỗ trợ kịp thời, cụ thể như sau:
1. Địa chỉ email và điện thoại nhận phản hồi theo từng ngành học (lưu ý liên hệ đúng Trợ lý giáo vụ phụ trách ngành học của anh/chị):
Trợ lý giáo vụ Email liên hệ Điện thoại Ngành phụ trách
Cô Thùy Trang dvttrang.bolt@bdu.edu.vn 3 872 073 Ngành:
+ Kế toán;
+ Quản trị kinh doanh;
+ Việt Nam học;
+ Văn học;
+ Tài chính – Ngân hàng;
+ Ngôn ngữ Anh;
+ Giáo dục thể chất;
+ Kiến trúc;
+ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng;
+ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;
+ Xã hội học;
Cô Thu Trang ptttrang@bdu.edu.vn 3 833 927 Ngành Công nghệ thông tin
Cô Kim Giao khkgiao@bdu.edu.vn 3 871 384 Ngành Công nghệ sinh học
Thầy Phúc Anh vpanh@bdu.edu.vn 3 870 654 Ngành Luật kinh tế
 
2. Thời gian nhận phản hồi: từ ngày 29/8/2019 đến hết ngày 30/8/2019 (nhà trường phản hồi lại kết quả xử lý thông tin phản hồi của anh/chị vào ngày 03/9/2019 qua email).
3. Thời gian dự kiến cập nhật kết quả chính thức: ngày 10/9/2019.
* Các hồ sơ không đạt đợt 4 năm 2019 sẽ được nhà trường chuyển sang xét vào đợt 5 năm 2019.
* Danh sách xét tốt nghiệp được đăng tại website daotao.bdu.edu.vn -> Tốt nghiệp.
Đề nghị quý anh/ chị cập nhật thông tin và thực hiện theo đúng hướng dẫn (tải danh sách tại đây).
 

Liên hệ tư vấn