PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo danh sách học viên đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp đợt năm 2019.
Học viên tải danh sách tại đây và tra cứu theo mã số học viên.

Học viên nhận bằng tốt nghiệp trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bình Dương trong thứ 3 hoặc thứ 5 hàng tuần.

Liên hệ tư vấn