PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo thời gian dự kiến cấp bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2019  (Đại học, Cao đẳng, Liên thông, Trung cấp, Từ xa, Vừa làm vừa học), cụ thể như sau:
time1. Thời gian dự kiến cấp bằng: ngày 22/8/2019.
mail2. Thời gian dự kiến công bố danh sách chính thức đủ điều kiện cấp bằng: ngày 01/8/2019.

Nhà trường sẽ có thông báo chính thức, kèm theo danh sách tốt nghiệp và hướng dẫn thủ tục nhận bằng đăng trên website daotao.bdu.edu.vn -> menu Tốt nghiệp -> Danh sách tốt nghiệp.

Đề nghị các bạn sinh viên (Đại học, Cao đẳng, Liên thông, Trung cấp, Từ xa, Vừa làm vừa học) xét tốt nghiệp trong đợt 3 năm 2019 cập nhật thông tin./.

Liên hệ tư vấn