PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Xem danh sách đính kèm

Căn cứ Quyết định cấp chứng chỉ môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh số 831/QĐ-ĐHBD ngày 04/04/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương;
Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-ĐHBD ngày 16/07/2019 về việc thu lệ phí nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – An ninh.

Nay, Phòng Đào tạo thông báo những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm liên hệ phòng Đào tạo để làm thủ tục nhận chứng chỉ GDQP-AN như sau:

  1. Bắt đầu từ ngày 18/07/2019 (nhận chứng chỉ theo lịch thứ 3, thứ 5 hàng tuần)
  2. Học viên liên hệ nhận chứng chỉ phải trình Chứng minh nhân dân (hoặc thẻ sinh viên) và biên lai thu lệ phí nhận chứng chỉ.
  3. Lệ phí nhận chứng chỉ: 50.000 đồng/chứng chỉ. Sinh viên đóng lệ phí nhận chứng chỉ tại Phòng Tuyển sinh.
  4. Thời gian giải quyết nhận chứng chỉ theo lịch thứ 3, thứ 5 hàng tuần:Sáng: từ 7h30 đến 10h30. Chiều: từ 13h30 đến 16h30.
  5. Không giải quyết nhận hộ chứng chỉ GDQP-AN không đúng quy định.
LƯU Ý:
  • Sinh viên cung cấp số vào sổ của chứng chỉ GDQP-AN để thuận tiện cho việc tìm chứng chỉ.
  • Chứng chỉ GDQP-AN chỉ cấp một lần duy nhất, không cấp lại.
  • Sinh viên nhờ người nhận hộ chứng chỉ GDQP-AN thì liên hệ đăng ký với phòng Đào tạo (gặp thầy Tài) để được hướng dẫn về hồ sơ nhận hộ chứng chỉ theo quy định. Số điện thoại liên hệ: 02743. 837103 hoặc 02743. 822058 (số nộ bộ - 105);
  • Những sinh viên chưa có tên trong danh sách theo thông báo này sẽ được cập nhật khi có quyết định cấp chứng chỉ GDQP-AN đợt tiếp theo, để biết thêm thông tin có thể liên hệ bộ phận xét cấp chứng chỉ GDQP-AN (gặp thầy Thanh Hùng-PĐT) để được rõ./.

Liên hệ tư vấn