PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Trường Đại học Bình Dương thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện xét cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 ( Đại học, Cao đẳng, Liên thông, VLVH, Từ xa). Lưu ý: Sinh viên chỉ được nhận bằng tốt nghiệp khi đã hoàn tất nghĩa vụ học phí theo quy định./.

Liên hệ tư vấn