PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo danh sách kết quả xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 (kết quả sơ bộ của hệ Sau đại học). Đây là kết quả xét sơ bộ, đề nghị tất cả học viên có nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 tải danh sách tại đây và tìm theo mã số học viên để xem kết quả. Trường hợp kết quả chưa chính xác, học viên cần phản hồi ngay về email Trợ lý giáo vụ để được hỗ trợ kịp thời (vui lòng phản hồi đúng thời gian quy định tại mục 1).

1. Thời gian kiểm tra và phản hồi đến hết ngày 02/05/2019 (xem chi tiết kế hoạch xét tại địa chỉ http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=3431)
2. Địa chỉ email Trợ lý giáo vụ quản lý theo khoa và ngành (học viên cần gửi đúng email Trợ lý giáo vụ khoa, ngành mà học viên theo học): Cô. Hồ Thị Ngọc Mỹ (htnmy@bdu.edu.vn).

Liên hệ tư vấn