PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Căn cứ Quyết định số 478/QĐ-ĐHBD ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương về việc ban hành mức thu học phí, lệ phí các hệ Đào tạo năm học 2018-2019.
Trường Đại học Bình Dương thông báo kế hoạch thu lệ phí ôn và thi tuyển sinh cụ thể như sau:
1.Thời gian và địa điểm đóng lệ phí ôn và thi:

  • Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/4/2019.
  • Địa điểm: Phòng Tài chính – Kế toán
2. Mức thu: Lệ phí ôn tập và thi tuyển sinh: 1.100.000 đ/thí sinh ( Một triệu một trăm nghìn đồng/thí sinh)
3. Thời gian tổ chức:
  • Ngày ôn tập: Từ ngày 08/4/2019 đến hết ngày 26/4/2019 vào các buổi tối trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
  • Ngày nhận giấy báo dự thi: Từ ngày 22/4/2019 đến hết ngày 03/5/2019.
  • Ngày thi dự kiến: Ngày 12/5/2019.
4. Môn thi: Reading, Writing.
  • Lưu ý:
Sinh viên không đóng lệ phí ôn và thi sẽ không có tên trong danh sách dự thi. Nhà trường không giải quyết các trường hợp đóng lệ phí trễ hạn sau thời gian quy định nêu trên./.
Lịch ôn thi Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh

Liên hệ tư vấn