PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo thời gian nghỉ giổ Tổ Hùng Vương năm 2019 đối với học viên, sinh viên, học sinh cụ thể như sau:

1. Học viên, sinh viên, học sinh được nghỉ giổ Tổ Hùng Vương năm 2019 từ ngày 14/04/2019 (chủ nhật) đến hết ngày 15/04/2019 (thứ hai).
2. Học viên, sinh viên, học sinh trở lại học tập từ ngày 16/04/2019 (thứ ba).

Thông báo đến học viên, sinh viên, học sinh, các đơn vị trong toàn hệ thống BDU biết để thực hiện./.

Liên hệ tư vấn