PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Tải về danh sách

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 4/ 2018 ( Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng 2, Từ xa, Trung cấp chuyên nghiệp). Sinh viên cập nhật và kiểm tra danh sách, mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Trợ lý giáo vụ để được hỗ trợ.
Sinh viên phản hồi thông tin thắc mắc về Trợ lý giáo vụ đến hết ngày 28/10/2018 (gửi email cho trợ lý giáo vụ).
 
TT Họ và tên
1 Võ Thanh Thiên Trụ
Email: thientru.daotao@bdu.edu.vn
2 Nguyễn Thiện Đông
Điện thoại: 0274 3872073
Email: thiendong.daotao@bdu.edu.vn

Liên hệ tư vấn