PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Tải về danh sách

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 4/ 2018 (Đại học, Cao đẳng). Sinh viên cập nhật và kiểm tra danh sách, mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Trợ lý giáo vụ để được hỗ trợ.
Sinh viên phản hồi thông tin thắc mắc về Trợ lý giáo vụ đến hết ngày 28/10/2018 (gửi email cho trợ lý giáo vụ).
TT Họ và tên Khoa phụ trách
1 Đinh Võ Thùy Trang
Điện thoại: 0274 3872073
Email: dvttrang.bolt@bdu.edu.vn
- Kinh tế.
- Tin học.
- Đại cương.
2 Nguyễn Thị Bích Liễu
Điện thoại: 0274 3837103
Email: bichlieu.bolt@bdu.edu.vn
- Xây dựng.
- Kiến trúc.
- Điện – Điện tử.
- Giáo dục thể chất.
- Ngoại ngữ.
3 Khấu Hoàng Kim Giao
Điện thoại:0274 3871384
Email: khkgiao@bdu.edu.vn
Công nghệ sinh học
4 Ngô Anh Tuấn
Điện thoại:0274 3871384
Email: natuan@bdu.edu.vn
Luật học
5 Nguyễn Phi Long
Điện thoại:0274 3878021
Email: Philongnguyen271284@gmail.com
Dược học
6 Phí Văn Cương
Điện thoại: 0274 3833928
Email: phivancuong.ckd@gmail.com
Công nghệ kỹ thuật ô tô

Liên hệ tư vấn