PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Sinh viên nộp lệ phí nhận bằng tại Phòng Tuyển sinh, liên hệ nhận bằng tại Phòng Đào tạo-Đại học Bình Dương vào thứ 3, 5 hàng tuần. Sinh viên tra danh sách bằng cách nhập Mã số sinh viên tại ô: A6 như ví dụ bên dưới

Liên hệ tư vấn