PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Tải về danh sách tốt nghiệp đợt 3/2018
Trường Đại học Bình Dương thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp cho học viên Cao học, sinh viên hệ Đại học, Liên thông, Cao đẳng (hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học, Học từ xa) các ngành. Nhà trường thông báo đến các toàn thể học viên, sinh viên trong các đợt tốt nghiệp 1,2,3 năm 2018.

1. Thời gian, địa điểm và đối tượng tham dự:

 • Thời gian: 06:30 ngày 24/9/2018
 • Địa điểm: Nhà hát sinh viên trường Đại học Bình Dương – Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp.TDM, tỉnh Bình Dương.
 • Đối tượng tham dự: các học viên Cao học, sinh viên tốt nghiệp các hệ Đại học, Liên thông, Cao đẳng (hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học, Học từ xa) các ngành của trường Đại học Bình Dương.

2. Thủ tục đăng ký tham dự: Đóng lệ phí nhận bằng và lệ phí tham dự lễ: từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 năm 2018. Sáng: từ 8:00 đến 11:00; Chiều: từ 13:30 đến 16:30. Lệ phí gồm các khoản sau:

 • Lệ phí nhận bằng tốt nghiệp:
 • Thạc sĩ: 600.000 đồng/học viên
 • Đại học, Cao đẳng: 350.000 đồng/sinh viên.
 • Học viên, sinh viên đóng lệ phí tại phòng Tài chính – Kế toán (bên trong phòng Tuyển sinh)Trường Đại học Bình Dương.
 • Thuê lễ phục tốt nghiệp: 400.000 đồng (học viên, sinh viên được hoàn trả lại tiền thế chân 300.000 đồng sau khi trả Lễ phục tốt nghiệp. Thời gian trả Lễ phục trước 17:00 ngày 24/9/2018 tại Phòng Đào tạo; Đóng lệ phí tại phòng Đào tạo Trường Đại học Bình Dương.
 • Bìa lưu bằng tốt nghiệp: 70.000 đồng. (Học viên, sinh viên nhận trên Sân khấu của Lễ trao bằng). Đóng lệ phí tại phòng Đào tạo Trường Đại học Bình Dương.

Hình ảnh của buổi Lễ trao bằng, ảnh học viên, sinh viên trên sân khấu sinh viên sẽ tải về tại Facebook của Trường Đại học Bình Dương;

Làm thủ tục nhận bằng: Học viên, sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng liên hệ tại phòng Đào tạo Trường Đại học Bình Dương để thực hiện đối chiếu và ghi thông tin từ ngày 17/9/2018 đến ngày 19/9/2018 theo thời gian đóng lệ phí nhận bằng và tham dự Lễ.

3. Tổ chức diễn tập: Nhà trường tổ chức diễn tập vào lúc 06:30 đến 07:45 ngày 24/9/2018 tại Nhà hát sinh viên trường Đại học Bình Dương. Học viên, sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận Phiếu vị trí ngồi tại buổi Lễ vào thời gian diễn tập, Sơ đồ bố trí vị trí ngồi và danh sách sẽ được thông báo tại Website: www.bdu.edu.vn và tại các khoa.

4. Lưu ý:

 • Học viên, sinh viên tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp có mặt tại Nhà hát sinh viên vào lúc 06:30 ngày 24/9/2018;
 • Khi nhận bằng và làm thủ tục nhận bằng học viên, sinh viên phải trình Chứng minh nhân dân, biên lai đóng lệ phí nhận bằng. Không giải quyết nhận thay không đúng quy định hoặc thiếu một trong số các giấy tờ trên với bất kỳ lý do nào.
 • Sinh viên ủy quyền cho người nhận thay liên hệ phòng Đào tạo Trường Đại học Bình Dương (Gặp thầy Lâm Tuấn Tài) để được hướng dẫn thực hiện. Số điện thoại liên lạc: 02743.837103.
 • Sinh viên đã nhận bằng Tốt nghiệp các đợt trước (các đợt tốt nghiệp 1,2 năm 2018) khi đăng ký tham gia Lễ trao bằng sẽ không thực hiện làm thủ tục nhận bằng, không đóng lệ phí nhận bằng tốt nghiệp.
 • Sinh viên không đăng ký tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp, sẽ làm thủ tục ký nhận bằng tại phòng Đào tạo vào ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần (trong giờ hành chính) kể từ ngày 25/9/2018.

Đề nghị các Khoa, bộ phận liên quan thông báo rộng rãi cho học viên, sinh viên để thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này./.

Liên hệ tư vấn