PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Nay phòng Đào tạo thông báo tới những sinh viên đã nộp hồ sơ cấp xét bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2018  các hệ  Liên thông - Văn bằng 02 - VLVH- Từ xa như sau:
1. Kiểm tra lại danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp đợt 3 ( theo danh sách đính kèm )
2. Kiểm tra thông tin như ngày tháng năm sinh, giới tính....
3. Sinh viên phản hồi gấp về phòng Đào trước 16 giờ ngày 13/08/2018. Sau thời gian trên phòng Đào tạo sẽ không giải quyết bất kỳ trường họp nào.
Danh sách đạt niên chế (Bolt)
Danh sách đạt tín chỉ (Bolt)
Danh sách không đạt hệ niên chế KCQ
Danh sách không đạt hệ tín chỉ KCQ
 

Liên hệ tư vấn