PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Thư viện - Tư liệu

Nhằm mục đích thực hiện công việc sắp xếp lại kho sách. Nay, Thư viện – Tư liệu thông báo đến các đơn vị & sinh viên trong toàn trường về việc thay đổi thời gian phục vụ.
Cụ thể như sau:
Từ ngày 25 tháng 06 đến hết ngày 31 tháng 08 năm 2018 - Thư viện - Tư liệu sẽ làm việc theo giờ hành chính.
Thời gian: Buổi sáng: từ 7h00 đến 11h00; Buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00.
* Lưu ý: Các buổi tối và thứ 7 Thư viện nghỉ.
Hết thời gian trên, Thư viện – Tư liệu sẽ phực vụ bạn đọc trở lại bình thường.
Trân trọng./.

Liên hệ tư vấn