PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-ĐHBD ngày 31 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành các quy định đào tạo ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên hệ đại học,cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển (Viện Bolt) trân trọng thông báo:
  1. Sinh viên đăng ký học phần tiếng Hàn, tiếng Nhật theo lịch của Phòng Đào tạo, không học gộp cùng các lớp ngắn hạn ban đêm.
  2. Sinh viên đã học tiếng Hàn, tiếng Nhật trước ngày 05 tháng 3 năm 2018, nếu có nhu cầu làm giấy xác nhận hoàn thành chương trình học, thì liên hệ Trung tâm Sejong Bình Dương (đối với tiếng Hàn), Trung tâm Nhật ngữ (đối với tiếng Nhật) để cung cấp thông tin, hạn chót đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2018.
  3. Trung tâm Nhật ngữTrung tâm Sejong Bình Dương có trách nhiệm cung cấp lịch học và mở các lớp theo yêu cầu của Phòng Đào tạo.
  4. Mọi thắc mắc xin liên hệ:
+ Tâm Trung Nhật ngữ: 0903 857 088 – (cô Hiền) - Email: ttnn@bdu.edu.vn
+ Trung Tâm Sejong Bình Dương: 0274 3 819 119 – (Cô Thương) - Email: sejong@bdu.edu.vn
Trân trọng./.

Liên hệ tư vấn