PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Để tạo điều kiện cho sinh viên hoàn tất thủ tục xác nhận hoàn tất chương trình chuẩn đầu ra dành cho học viên Trung tâm Nhật ngữ - Trung tâm Hàn ngữ;

Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển thông báo như sau:
Sinh viên Đại học chính quy khóa 16 đến khóa 18; cao đẳng từ khóa 11 đến khóa 13 đã tham gia học Nhật ngữ - Hàn ngữ có nhu cầu làm giấy xác nhận hoàn tất chương trình chuẩn đầu ra theo quyết định số 396/ QĐ – ĐHBD ngày 02/10/2015 vui lòng liên hệ các Trung tâm để cung cấp thông tin.


Hạn chót: ngày 9/5/2018.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Trung Tâm Nhật ngữ: 0903.857088 – cô Hiền - thuhien.bolt@bdu.edu.vn
Trung Tâm Hàn ngữ: 0274 3 819 119 – Cô Thương - thuongthuong.bolt@bdu.edu.vn
Trân trọng./.

Liên hệ tư vấn