PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Do ngày 25/04/18 là nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương nên các bạn nhóm 1 và nhóm 3 sẽ dời sang tối ngày 27/04/2018 để thi kết thúc môn Tư duy phản biện. Yêu cầu các bạn tham gia đầy đủ. Trường hợp Sinh viên có khó khăn gì với lịch thi vui lòng liên hệ qua mail: dvttrang.bolt@bdu.edu.vn trước ngày thi 3 ngày. Tất cả những trường hợp không chấp hành đúng quy định sẽ không được giải quyết.

Liên hệ tư vấn