PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Thời gian tối đa là 1 tuần sau khi Nhà Trường đăng thông báo trên webside. Nếu không anh/ chị nào thắc mắc và phản hồi, thì Nhà Trường sẽ xét Tốt nghiệp dựa theo chương trình hệ thống đưa ra.Cảm ơn!

Liên hệ tư vấn