PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Trường Đại học Bình Dương thông báo kế hoạch thu lệ phí ôn tập và thi tốt nghiệp đến sinh viên  hệ Đại học Từ xa tại Trung tâm Tuyển sinh và Đào tạo khu vực Tây Nam Bộ cụ thể như sau:
1. Đối tượng thu : sinh viên hệ Đại học Từ xa đào tạo theo hệ thống niên chế ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán.
2. Thời gian tổ chức ôn tập và thi tốt nghiệp :
- Thời gian tổ chức ôn tập: ngày 18 và 19/11/2017.
- Môn thi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh:
+ Quản trị nhân sự (TN1) - MMH: BA25TN;
+ Quản trị chiến lược (TN2) – MMH: BA24TN
- Môn thi tốt nghiệp ngành Kế toán:
+ Kế toán tài chính (TN1) - MMH: AC43TN;
+ Kế toán quản trị (TN2) – MMH: AC24TN.
- Thời gian thi: Ngày 03/12/2017 – Sáng: 07:30; Chiều: 13:30.
3. Lệ phí ôn tập và thi, thời gian và địa điểm thu:
- Mức thu: 1.500.000đồng/sinh viên.
- Thời gian thu lệ phí: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/11/2017.
- Địa điểm thu: Trung tâm Tuyển sinh và Đào tạo khu vực Tây Nam Bộ.
Sinh viên đăng ký dự thi tốt nghiệp đúng với môn thi của ngành học khi đóng lệ phí thi. Những sinh viên không đóng lệ phí đúng thời gian quy định sẽ không được tham gia kỳ thi, không được công nhận kết quả thi theo đúng quy định chung của Trường. Đây sẽ là danh sách Đại học Bình Dương duyệt cho phép sinh viên tham gia kỳ thi theo quy định chung của Trường.
Đề nghị sinh viên hệ đào tạo Từ xa ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán thực hiện đúng theo tinh thần của thông báo này./.
Trân trọng./.
 

Liên hệ tư vấn