PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Căn cứ thông báo số 058/TB-BOLT ngày 18 tháng 8 năm 2017 về việc thu học phí bổ sung kiến thức hệ Đại học Liên thông – Học kỳ I – Năm học 2017 – 2018
Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu Phát triển thông báo gia hạn thời gian và mức thu học phí bổ sung kiến thức đối với hệ Đại học Liên thông, học kỳ I – Năm học 2017 – 2018 như sau:

  1. Đối tượng thu: Sinh viên các lớp liên thông thuộc các khóa 9,10,11.
  2. Mức học phí: Theo thông báo Số 058/TB-BOLT.
  3. Thời gian, Địa điểm thu học phí:
  • Thời gian thu học phí: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/10/2017     
  • Địa điểm thu học phí: Bộ phận Kế toán – Phòng Tuyển sinh.
  • Lưu ý: Những sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí trong thời gian gia hạn nêu trên, coi như tự ý bỏ học và sẽ không có tên trong danh sách thi các môn học bổ sung kiến thức.
Trân trọng./.
 

Liên hệ tư vấn