PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Tài liệu này mô tả chi tiết các bước đăng ký môn học nguyện vọng tại Cổng thông tin sinh viên

1.1  Đăng nhập vào hệ thống

 • Sinh viên truy cập địa chỉ http://sv.bdu.edu.vn/
 • Sau khi sinh viên truy cập vào website theo địa chỉ như trên, để có thể sử dụng được các chức năng của website sinh viên cần đăng nhập vào chương trình bằng tài khoản và mật khẩu.
  • Tên đăng nhập là mã số sinh viên.
  • Mật khẩu: ddmmyy  - là ngày tháng năm sinh của sinh viên (nếu sinh ngày 17/04/1990 thì mật khẩu đăng nhập là 170490; trường hợp nếu sinh viên chỉ có năm sinh 1990 không có ngày và tháng sinh thì nhập như sau: 000090).
  • Sau khi nhập chính xác tên đăng nhập và mật khẩu bấm nút đăng nhập để vào website. Màn hình sau đây hiện lên sau khi đăng nhập thành công.

 

 

 

1.2 Thao tác đăng ký môn học có nguyện vọng

Chọn “ĐĂNG KÝ MÔN HỌC” đề tiến hành đăng ký môn học

 

 • Sinh viên nhập mã môn học cần đăng ký vào ô text, nếu trường hợp môn học không được mở trong học kỳ thì nhóm môn học sẽ không có. Sinh viên chỉ cần nhập mã môn và chọn Lưu.

 • Sau khi  nhấn nút Lưu màn hình sẽ hiển thị ra thông báo như sau:

 • Sinh viên có thể xem lại kết quả đăng ký môn học yêu cầu bằng cách nhấn vào Xem danh sách đã yêu cầu và màn hình sau hiện ra

 

 

 • Nếu sinh viên muốn xóa môn học mà sinh viên đăng ký nguyện vọng thì check vào ô vuông như trong hình dưới và chọn xóa.

 

Tải file chi tiết : TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC NGUYỆN VỌNG

Liên hệ tư vấn