PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Khoa Đào tạo Sau đại học thông báo đến tất cả học viên Các lớp hệ Cao học, Ôn thi Sau đại học về việc nghỉ học từ ngày 03/07/2014 đến hết ngày 10/07/2014.

Sau ngày 10/07/2014, Tất cả các lớp học lại bình thường.

Trân trọng thông báo.

Liên hệ tư vấn