PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


THÔNG BÁO

(Về việc nhận bằng Tốt nghiệp Thạc sĩ QTKD năm 2014)


Học viên Cao học Khóa 2 và Khóa 1 khi đến Văn phòng Khoa ĐTSĐH nhận bằng, vui lòng thực hiện đúng các thủ tục sau:
1. Mang theo 01 tấm hình 3x4 (mới nhất)
2. Nộp 02 quyển luận văn cho Khoa (đối với những học viên chưa nộp luận văn sẽ không được nhận bằng Thạc sĩ)
3. Mang theo giấy CMND photo (không cần công chứng)
4. Thời gian nhận bằng: từ ngày 24/06/2014 đến hết ngày 01/07/2014 (trong giờ hành chánh)
Trân trọng thông báo.
Khoa Đào tạo Sau đại học

Liên hệ tư vấn