PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Khoa ĐTSĐH thông báo đến học viên có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa ĐTSĐH để được hướng dẫn bổ sung hồ sơ Cao học.

Khoa ĐTSĐH thông báo đến học viên có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa ĐTSĐH để được hướng dẫn bổ sung hồ sơ Cao học.

Thời gian bổ sung hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/06/2014
Danh sách đính kèm.

Mọi chi tiết xin liên hệ

Khoa Đào tạo Sau đại học
Đại học Bình Dương
504, Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TDM, Bình Dương
ĐT: 0650.3871786 hoặc 0650.3 878061

Liên hệ tư vấn