PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Khoa ĐTSĐH thông báo đến tất cả học viên Khóa 4, 3 về việc liên hệ Khoa để nhận quyết định giao đề tài luận văn Thạc sĩ như sau:

Địa điểm: Văn phòng Khoa ĐTSĐH
Thời gian: từ ngày 06/06/2014 đến hết ngày 13/06/2014
Lớp trưởng có thể đại diện lớp để nhận thay cho học viên.

Danh sách như bên dưới:


 

Liên hệ tư vấn