Thông báo đăng ký trả nợ theo nhu cầu HKIII NH 2019 – 2020 Hệ Liên thông, VB2, VLVH, Từ xa, Trung cấp

0274 3837103