Kết quả sơ bộ xét tốt nghiệp đợt 5 năm 2020 (Liên thông, Từ xa, VLVH, Trung cấp, VB2)

Học viên/sinh viên lưu ý:

1. Kiểm tra thông tin cá nhân có trong bảng dưới. Trường hợp chưa chính xác, đề nghị sinh viên gửi email phản hồi về Tổ giáo vụ (togiaovu@bdu.edu.vn) để được kiểm tra đối chiếu.

2. Mọi thắc mắc học viên/sinh viên gửi email về Tổ giáo vụ (togiaovu@bdu.edu.vn) để được hỗ trợ kịp thời.

3. Học viên/sinh viên kiểm tra và phản hồi kết quả sơ bộ đến hết ngày 01/11/2020.

4. Đây chỉ là kết quả sơ bộ, chưa phải là kết quả chính thức. Kết quả chính thức sẽ được Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên thông báo trên website daotao.bdu.edu.vn dự kiến vào tháng 12/2020.

 


0274 3837103