Kết quả sơ bộ xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2020 (Liên thông, Đại học VLVH, Trung cấp chuyên nghiệp)

Sinh viên lưu ý:

1. Kiểm tra thông tin cá nhân có trong bảng dưới. Trường hợp chưa chính xác, đề nghị sinh viên gửi email phản hồi về Tổ giáo vụ (togiaovu@bdu.edu.vn) để được kiểm tra đối chiếu.

2. Mọi thắc mắc sinh viên gửi email về Tổ giáo vụ (togiaovu@bdu.edu.vn) để được hỗ trợ kịp thời.

3. Sinh viên kiểm tra và phản hồi kết quả sơ bộ đến hết ngày 28/7/2020.

4. Đây chỉ là kết quả sơ bộ, chưa phải là kết quả chính thức. Kết quả chính thức sẽ được Phòng Đào tạo thông báo trên website daotao.bdu.edu.vn dự kiến vào tháng 08/2020.

Tải file về

0274 3837103