PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Trường Đại học Bình Dương thông báo danh sách học viên đủ điều kiện xét cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 (Thạc sĩ). Học viên theo dõi kế hoạch tốt nghiệp tại địa chỉ: http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=3431 * Lưu ý: Học viên chỉ được nhận bằng tốt nghiệp khi đã hoàn tất nghĩa vụ học phí theo quy định.

Liên hệ tư vấn