PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Trường Đại học Bình Dương thông báo về thời gian thu học phí học kỳ II, năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:
1.     Đối tượng áp dụng:
Sinh viên hệ đại học chính quy, cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ thuộc Trường Đại học Bình Dương
2. Mức thu học phí:
2.1. Học phí ngành Dược
a. Các môn thuộc khối kiến thức đại cương

1 Mức I (môn chỉ có lý thuyết) 460.000 đồng/ tín chỉ
2 Mức II (môn học vừa lý thuyết, vừa thực hành) 510.000 đồng/ tín chỉ
3 Mức III (môn thực hành) 530.000 đồng/ tín chỉ
 
b. Các môn thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành
1 Mức I (môn chỉ có lý thuyết) 920.000 đồng/ tín chỉ
2 Mức II (môn học vừa lý thuyết, vừa thực hành) 1.020.000 đồng/ tín chỉ
3 Mức III (môn thực hành) 1.060.000 đồng/ tín chỉ
 
 2.2. Học phí ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
a) Các môn thuộc khối kiến thức đại cương
1 Mức I (môn chỉ có lý thuyết) 460.000 đồng/ tín chỉ
2 Mức II (môn học vừa lý thuyết, vừa thực hành) 510.000 đồng/ tín chỉ
3 Mức III (môn thực hành) 530.000 đồng/ tín chỉ
 
b) Các môn thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành
1 Mức I (môn chỉ có lý thuyết) 690.000 đồng/ tín chỉ
2 Mức II (môn học vừa lý thuyết, vừa thực hành) 765.000 đồng/ tín chỉ
3 Mức III (môn thực hành) 795.000 đồng/ tín chỉ
 
2.3. Học phí các Ngành: Giáo dục thể chất, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Luật kinh tế, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Kiến trúc, Xã hội học, Văn học, Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh.
1 Mức I (môn chỉ có lý thuyết) 460.000 đồng/ tín chỉ
2 Mức II (môn học vừa lý thuyết, vừa thực hành) 510.000 đồng/ tín chỉ
3 Mức III (môn thực hành) 530.000 đồng/ tín chỉ
 
3. Học phí học lại: Học phí học lại môn học thuộc khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành của từng ngành được nhân thêm 1.5 (Một chấm năm).
4. Học phí do giảng viên người nước ngoài giảng dạy
Học phí các học phần do giảng viên người nước ngoài giảng dạy sẽ nhân 3 (Ba) so với học phí hiện tại của từng ngành tương ứng.
5. Học phí các học phần chất lượng cao
Học phí các học phần chất lượng cao sẽ được nhân 3 (Ba) so với học phí hiện tại của từng ngành tương ứng.
6. Phụ thu học phí đối với các môn thực hành tiêu hao vật tư; môn thực hành ngoài trường: Sinh viên sẽ phải nộp phụ thu học phí đối với từng môn học thực hành tiêu hao vật tư; thực hành ngoài trường; trước khi bắt đầu tổ chức giảng dạy, Nhà trường sẽ thông báo mức phụ thu chi tiết từng môn học.
7. Thời gian thu và địa điểm thu:
7.1. Thời gian thu: Từ ngày 24/12/2018 đến 16 giờ 30 ngày 18/01/2019.
7.2. Địa điểm thu: Sinh viên chọn 01 (Một) trong 03 (Ba) cách nộp học phí sau:
+   Cách 1. Nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh - Bộ phận Tài chính - Kế toán thuộc Trường Đại học Bình Dương (Thu trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu).
+   Cách 2. Nộp qua Ngân hàng: 
-         Tên tài khoản: Trường Đại học Bình Dương
-         Số tài khoản: 113000014705
-         Tại: Ngân hàng Công thương - Chi nhánh Bình Dương
-           Ghi đầy đủ thông tin cá nhân: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên, lớp, ngành học.
-           Nội dung của khoản tiền cần nộp.
Ví dụ:
-           Trần Thị Ngọc A; MSSV: 17010999; Lớp: 20AV01; Ngôn ngữ Anh.
-           Nội dung của khoản tiền cần nộp: Nộp học phí học kỳ 2 (Năm học 2018-2019).
+   Cách 3. Sinh viên sử dụng thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin (Thẻ sinh viên), ATM, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ để thanh toán học phí qua máy POS tại Trường Đại học Bình Dương.
8. Lưu ý:
Chỉ giải quyết tiền học phí qua Ngân hàng, không giải quyết các khoản lệ phí khác ngoài học phí.
Sinh viên phải hoàn tất các khoản học phí của các học kỳ trước mới nhận được hóa đơn học phí của học kỳ hiện tại. Không giải quyết các trường hợp sinh viên không mang theo giấy nộp tiền. Sinh viên liên hệ nhận lại hóa đơn học phí sau khi nộp tiền qua Ngân hàng một tuần hoặc một tháng (Nếu nộp tiền vào thời gian tuyển sinh, thời gian thu học phí).
Sinh viên nộp tiền học phí qua tài khoản Ngân hàng khi đến nhận hóa đơn học phí cần mang theo các giấy tờ sau:
-         Giấy nộp tiền (Đã sử dụng nộp tiền vào tài khoản).
-         Thẻ sinh viên hoặc giấy CMND (Bản chính).
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không nộp học phí theo đúng thời gian quy định phải làm đơn xin gia hạn đóng học phí (Đơn phải đúng mẫu quy định, điền đầy đủ thông tin và có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú).
Thời gian nộp đơn xin gia hạn đóng học phí về Phòng Đào tạo: Trong 01 ngày, ngày 24/12/2018 (Thứ Hai); Thời gian được phép gia hạn học phí tối đa đến 16h ngày 18/02/2019 sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ.
Những sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ không nộp học phí theo đúng thời gian quy định sẽ không được tham gia học; Không được tham gia vào các kỳ thi và không được công nhận kết quả thi theo quy định chung của Trường.

Liên hệ tư vấn