PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Xem thông báo và danh sách đính kèm

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 4/2018 (hệ Đại học, Cao đẳng chính quy).
Đây là danh sách đã xử lý dữ liệu sau khi nhận được phản hồi từ sinh viên. Sinh viên kiểm tra lại dữ liệu bằng cách tải file về và tìm theo mã số sinh viên.
Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra đối chiếu điểm với dữ liệu điểm gốc; các chứng chỉ liên quan (GDQP; GDTC; Tin học; Ngoại ngữ;...) và học phí để ban hành danh sách chính thức đủ điều kiện xét cấp bằng tốt nghiệp đợt 4/2018 (dự kiến ban hành ngày 28/11/2018).
Sinh viên thắc mắc vui lòng liên hệ email Trợ lý giáo vụ để được hỗ trợ./.

Danh sách đủ điều kiện
Danh sách không đủ điều kiện

TT Họ và tên Khoa phụ trách
1 Đinh Võ Thùy Trang
Điện thoại: 0274 3872073
Email: dvttrang.bolt@bdu.edu.vn
- Kinh tế.
- Tin học.
- Đại cương.
2 Nguyễn Thị Bích Liễu
Điện thoại: 0274 3837103
Email: bichlieu.bolt@bdu.edu.vn
- Xây dựng.
- Kiến trúc.
- Điện – Điện tử.
- Giáo dục thể chất.
- Ngoại ngữ.
3 Khấu Hoàng Kim Giao
Điện thoại:0274 3871384
Email: khkgiao@bdu.edu.vn
Công nghệ sinh học
4 Ngô Anh Tuấn
Điện thoại:0274 3871384
Email: natuan@bdu.edu.vn
Luật học
5 Nguyễn Phi Long
Điện thoại:0274 3878021
Email: Philongnguyen271284@gmail.com
Dược học
6 Phí Văn Cương
Điện thoại: 0274 3833928
Email: pvcuong@bdu.edu.vn
Công nghệ kỹ thuật ô tô

Liên hệ tư vấn