PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Phòng Đào tạo thông báo thay đổi lịch học môn Kỹ năng viết, soạn thảo văn bản, phỏng vấn xin việc học kỳ 2 (2016-2017).
Đề nghị tất cả sinh viên có đăng ký và nộp học phí môn học như trên truy cập Cổng thông tin sinh viên để cập nhật lại lịch học.
Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ về địa chỉ email
thanhco.bolt@bdu.edu.vn (Thầy Cơ) hoặc liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo (gặp Thầy Cơ) để được hỗ trợ./.

Liên hệ tư vấn