PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có thêm thời gian ôn tập và củng cố kiến thức để có kết quả tốt trong kỳ thi. Nay, Phòng Đào tạo thông báo thay đổi lịch thi Chính trị tổng hợp học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 như sau:

* Lịch cũ: Sáng ngày 06/11/2016.
* Lịch  mới: Sáng ngày 13/11/2016 (bắt đầu lúc 07 giờ - Sinh viên truy cập website daotao.bdu.edu.vn vào thứ 3 ngày 08/11/2016 để xem phòng thi cụ thể).
Đề nghị tất cả sinh viên cập nhật và thực hiện./.

Liên hệ tư vấn