PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


1. Phiếu thông tin in bằng tốt nghiệp (theo file đính kèm - tải vềchọn read only).

2. Bản sao Giấy Khai sinh.

3. Bản sao bằng tốt nghiệp TCCN - Cao đẳng.

4. Đơn xét môn học tương đương (dành cho sinh viên trả nợ môn học tương đương môn học không còn trong chương trình đào tạo, thay đổi mã môn học).


Liên hệ tư vấn