PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và  không đủ điều kiện tốt nghiệp của các lớp:

- 08TCQ03 tại Quân Đoàn 4
- 14VBK08, 14VBQ08 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.
- 14VBK17 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang.

Danh sách đạt
Danh sách không đạt

Liên hệ tư vấn