Thời gian xét tốt nghiệp năm 2019

KẾ HOẠCH NỘP HỒ SƠ XÉT CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2019    
Đợt Thời gian nhận hồ sơ xét tốt nghiệp năm 2019 Thời gian xét (kiểm tra điểm; kiểm tra học phí) Sinh viên cập nhật kết quả sơ bộ Hạn cuối sinh viên phản hồi kết quả sơ bộ Sinh viên cập nhật kết quả chính thức Thời gian dự kiến cấp bằng
1 18/2/2019 đến 22/2/2019 25/2/2019 đến 15/3/2019 04/3/2019 07/3/2019 19/3/2019 04/4/2019
2 15/4/2019 đến 19/4/2019 22/4/2019 đến 10/5/2019 29/4/2019 02/5/2019 14/5/2019 06/6/2019
3 17/6/2019 đến 21/6/2019 24/6/2019 đến 12/7/2019 01/7/2019 04/7/2019 16/7/2019 01/8/2019
4 12/8/2019 đến 16/8/2019 19/8/2019 đến 06/9/2019 26/8/2019 29/8/2019 10/9/2019 03/10/2019
5 14/10/2019 đến 18/10/2019 21/10/2019 đến 08/11/2019 28/10/2019 31/10/2019 12/11/2019 05/12/2019
6 16/12/2019 đến 20/12/2019 23/12/2019 đến 10/1/2020 30/12/2019 02/1/2020 14/1/2020 13/2/2020
Hồ sơ xét tốt nghiệp sinh viên xem tại địa chỉ
https://daotao.bdu.edu.vn/tot-nghiep/ke-hoach-xet-tot-nghiep/ho-so-cap-bang-tot-nghiep.html
Hồ sơ xét tốt nghiệp sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (cô Bùi Thị Thanh Thảo)
0274 3837103