Kết quả sơ bộ tốt nghiệp đợt 4 năm 2021 (Sau đại học)

Lưu ý: Đây là kết quả sơ bộ, vì vậy học viên cần kiểm tra cẩn thận trường hợp chưa chính xác phải liên hệ ngay về địa chỉ Email totnghiep@bdu.edu.vn để được hỗ trợ kiểm tra đối chiếu. TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN HỒI ĐẾN HẾT NGÀY 28/10/2021 (THỨ NĂM).
– Học viên đã nộp hồ sơ tốt nghiệp nhưng không có tên trong danh sách vui lòng cung cấp thông tin tại địa chỉ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcXQVddP4-QNXokuykkk-mjwtTBRQ_P9-mtlxXW0cBGMUDAQ/viewform và gửi Email về totnghiep@bdu.edu.vn để kiểm tra bổ sung (nếu có). TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN HỒI ĐẾN HẾT NGÀY 28/10/2021 (THỨ NĂM).
– Học viên có kết quả sơ bộ đạt, có thể đăng ký trước Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại địa chỉ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpHeOSZADJKu4Kqjbj3p1_DXne5RZ744J-6BMLouX0_JOA4A/viewform
Trân trọng thông báo./.

0274 3837103